Обект:
Кокиче
Тип:
вила
Помещение:
външна фасада
Дейности:
Снимки от
Офис и заведение